Lá cờ lớn nhất Việt Nam tung bay trên quảng trường Hồ Chí Minh
27/06/2014