Chính sách bảo hành của TINTA VN
07/09/2013

BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH

BẢO HÀNH SẢN PHẨM CỦA TINTA VN

Mọi sản phẩm của chúng tôi đều được bảo hành theo đúng qui định chung của Nhà nước & theo những thỏa thuận riêng với mỗi chủ đầu tư. Thời gian bảo hành theo qui định chung chỉ kéo dài 12 tháng đối với sản phẩm nhà ở dân dụng. Trong thời gian này, mọi biểu hiện hỏng hóc do lỗi kỹ thuật của chúng tôi đều được sửa chữa miễn phí. Ngoài ra, chúng tôi còn thiết kế một chính sách bảo hành riêng cho phép kéo dài thời gian bảo hành đến 05 cho các hạng mục kết cấu và vật liệu quan trọng.

Phụ trách nhóm bảo trì là các kỹ sư có kiến thức chuyên môn sâu và đặc biệt có kinh nghiệm trong xử lý sự cố công trình. Khi nhận được yêu cầu bảo trì, trưởng nhóm bảo trì sẽ trực tiếp khảo sát hiện trường xây dựng nhằm thu thập thông tin, chụp hình ảnh… để tiến hành phân tích các nguyên nhân gây ra sự cố và đề ra biện pháp thi công thích hợp

Quy trình bảo hành

Mức bảo hành

Tin Ta  thực hiện bảo hành ở mức 5% giá trị Hợp đồng  đối với công trình và hạng mục công trình xây dựng dân dụng hoặc các loại công trình xây dựng còn lại.